Förslag om höjd åldersgräns för tobaksköp i USA

23 april 2019
 / 
Förslag om höjd åldersgräns för tobaksköp i USA

Republikanen Mitch McConnell, majoritetsledaren i Senaten, vill höja åldersgränsen för tobaksköp från 18 till 21 i hela USA. Syftet är att minska tobaksbruket bland ungdomar.

Under ett tal i delstaten Kentucky, som producerar mycket tobak i USA, berättade Mitch McConnell att han tänker föreslå en lagändring som innebär att minimiåldern för tobaksköp höjs. Förslaget omfattar alla tobaksprodukter, inklusive e-cigaretter, och skulle innebära att åldersgränsen höjs från 18 till 21 år. Syftet är att begränsa användningen av tobak bland barn och unga.

Läs mer i Dagens Industri.