Förslag om rökfria badplatser i Borås

18 maj 2020
 / 
Förslag om rökfria badplatser i Borås

Fritids- och folkhälsonämnden i Borås föreslår att det införs ett rökförbud på kommunens badplatser. Förslaget syftar till att skydda personer från att utsättas för passiv rökning och betraktas som ett viktigt steg för att bidra till målet om ett Rökfritt Sverige 2025.

För snart ett år sedan infördes fler rökfria utomhusmiljöer, såsom uteserveringar, och nu föreslår Borås fritids- och folkhälsonämnd att utöka förbudet till att även omfatta kommunens badplatser. Ordförande Magnus Sjödahl (KD) betonar att förslaget handlar om att förbättra folkhälsan och berättar i Sveriges Radio att förslaget stöds av en stor majoritet av allmänheten som vill slippa utsättas för passiv rökning på badplatser. Han hänvisar även till stadens åtagande att bidra till målet om ett Rökfritt Sverige 2025.

Nu återstår att kommunfullmäktige i Borås ska ta ställning till förslaget. Om förslaget går igenom kommer rökförbudet på badplatser sannolikt träda i kraft sommaren 2021.

Lyssna på inslaget i P4 Härad.