Första månaden med nya tobakslagen

9 augusti 2019
 / 
Första månaden med nya tobakslagen

Under sommaren har media rapporterat flitigt om effekterna av den nya tobakslagen som trädde i kraft 1 juli. Redan under den första månaden med fler rökfria utomhusmiljöer har många observerat att rökningen på uteserveringar har minskat. Däremot uppmärksammas problem med rökning i anslutning till kollektivtrafik, nedskräpning och frågetecken kring vilka avstånd från platserna som gäller.

Den 1 juli blev det förbjudet att röka på fler offentliga platser utomhus, såsom uteserveringar, lekplatser, idrottsplatser, perronger och entréer till allmänna lokaler. I Stockholm har den nya lagen fungerat väl när det kommer till att få bort rökningen från uteserveringar. Vissa tillsynsansvariga restaurangägare är dock kritiska eftersom lagen inte specificerar hur långt rökförbudet sträcker sig utanför serveringen. Det är särskilt otydligt på gator där många uteserveringar ligger precis bredvid varandra.

Samma gränsdragningsproblematik upplevs av de som ansvarar för hållplatser, perronger och entréer i anslutning till kollektivtrafik. Under de första tre veckorna i juli fick Stockholms Länstrafik (SL) in cirka 250 anmälningar gällande rökning. Stockholms stad har fått in 20-30 anmälningar, varav de flesta handlar om just rökning nära kollektivtrafiken. Miljökontoret har därför påbörjat en utredning för att undersöka om SL kan vidta ytterligare åtgärder för att motverka rökningen.

I Göteborg har anmälningarna också främst handlat om problem i kollektivtrafiken, men i stor utsträckning har ansvariga och berörda ordningsvakter upplevt att det har gått förvånansvärt smidigt att kontrollera och upprätthålla rökförbudet på allmänna platser.

I mediarapporter från andra delar av landet, i exempelvis Gävle, Norrköping, Umeå och Karlshamn, framkommer att kommunerna än så länge har fått in få anmälningar om överträdelser och att en majoritet av allmänheten verkar vara positiva till lagen. Likt problemen i Stockholm kvarstår dock en del frågor kring ansvar och avstånd. SVT Norrbotten rapporterar från Luleå där restaurang- och fastighetsägare kritiserar lagen för att vara ”luddig”.

I Malmö uppmärksammas även risken att lagen orsakar ökad nedskräpning. Istället för att fimpa i askoppar på exempelvis uteserveringar verkar fler fimpa på gatan. För att åtgärda detta har Malmö stad placerat ut fler soptunnor med inbyggda askfat och de planerar att genomföra en informationskampanj som belyser nedskräpningens negativa miljöpåverkan.