Fortsatt snusförbud i EU

eu

Snusförbudet i EU består, beslutade EU-domstolen i torsdags. Swedish Match senaste försök att utöka sin marknad misslyckades. Förbudet att sälja snus i resten av Europa bedöms vara fortsatt giltigt eftersom snus är en hälsofara och riskerar bli en inkörsport till tobak bland ungdomar.

Swedish Match har sedan 2004 försökt häva förbudet mot att exportera snus till resten av EU. Deras argument är att snus diskrimineras i EU:s tobaksdirektiv i förhållande till andra tobaksprodukter, att förbudet inte tar hänsyn till ny forskning och att snus kan fungera som rökavvänjning. Frågan har nu återigen prövats i EU-domstolen, och förbudet bedöms fortfarande giltigt och kommer behållas.

EU-domstolens beslut är helt i enlighet med riktlinjerna i WHO:s tobakskonvention, och grundades bland annat i det faktum att snus innehåller hälsoskadliga ämnen. Dessutom betonar domstolen att snus inte är en beprövad metod för rökavvänjning, utan snarare riskerar att fungera som inkörsport och försämra hälsan bland unga.

Läs en sammanfattning av processen hos Tobaksfakta.

Läs en artikel om beslutet i Expressen.