Foundation for a Smoke-Free World stäms för relationer med tobaksindustrin

Foundation for a Smoke-Free World stäms av en tidigare anställd som ifrågasatte organisationens samverkan med två av världens största tobaksföretag. Enligt stämningsansökan går flera av organisationens aktiviteter emot dess uttalade hälsofokus och status som oberoende ideell organisation.

En tidigare anställd på Foundation for a Smoke-free World, som finansieras av tobaksföretaget Philip Morris International (PMI), menar att hon blev avskedad till följd av att hon var kritisk till organisationens relationer till tobaksindustrin. Lourdes Liz, som var ansvarig för organisationens sociala medier från 2018 till 2020, motsatte sig bland annat aktiviteter som syftade till att öka vinsterna hos PMI och Altria. I en stämningsansökan hävdar hon nu att organisationen har brutit mot sin oberoende status, och att den motverkar sitt hälsofrämjande syfte genom att tona ned hälsoriskerna med e-cigaretter samt marknadsföra dem riktat till ungdomar.

Foundation for a Smoke-Free World har mottagit miljontals dollar från PMI och har blivit hårt kritiserade av olika hälsogrupper. Om anklagelserna i denna nya stämningsansökan bedöms vara sanna växer evidensen för att organisationen primärt grundades och verkar i tobaksindustrins intressen. Med anledning av den oöverkomliga konflikten mellan tobaksindustrin och folkhälsan tog Världshälsoorganisationen (WHO) avstånd från organisationen redan 2017 kort efter att den startades.

För mer information, läs en sammanfattning hos Tobaksfakta eller en mer detaljerad artikel hos STOP.