Framgångsrik film om att skydda barn mot tobaksrök

17 juli 2019
 / 
Framgångsrik film om att skydda barn mot tobaksrök

I Södermanland utsätts en stor andel barn för tobak i hemmet, enligt statistik från Socialstyrelsen 2016. För att medvetandegöra småbarnsföräldrar om riskerna med passiv rökning har Region Sörmland gjort en animerad film som har fått stor spridning både nationellt och internationellt.

Socialstyrelsens nationella statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor 2016 visade stora regionala skillnader, och att Sörmland var det län som hade högst andel barn som utsätts för tobak i hemmet och även flest pappor till spädbarn som röker. För att minska tobaksbruket bland föräldrar i länet tilldelades Region Sörmland resurser som användes för att ta fram materialet Skydda barn mot tobaksrök.

Materialet består av en film, affischer, bilder och diskussionsfrågor. Filmens syfte är att uppmärksamma farorna med passiv rökning och skydda barns rätt till en hälsofrämjande uppväxt. Filmen har blivit en stor succé genom bred spridning i sociala medier, visning på europeiska filmfestivaler och har nu även delats av Världshälsoorganisationen.

Läs mer hos Region Sörmland och se filmen här.

Lyssna på en intervju med Mia Vejdal, enhetschef för Region Sörmlands hälsofrämjande arbete, i Sveriges Radio P4 Sörmland.