Framtiden för det civila samhället

sidbild_framtiden-for-det-civila3_520x284 sidbild_framtiden-for-det-civila2_520x284

I morse deltog undertecknad vid presentationen av Framtidskommissionens utredning om framtiden för det civila samhället. Intressant att höra fler sia om framtiden och utvecklingen vi står inför. Balansen är inte lätt för alla inblandade men vi får inte glömma bort det viktigaste, vår vision. Anledningen till varför varje idéburen organisation finns och verkar. Många bitar kring finansiering, skatteavdrag, uppdrag, motpol till det offentliga och serviceleverantör måste utredas parallellt. Parallellt måste vi driva för vår viktigaste roll, arbeta för det vi tror på och det vi anser bör förändras.

Vi jobbar 365 dagar om året för att skydda unga mot tobaksepidemin. Vi jobbar 365 dagar om året för att skapa förutsättningar för unga att själv välja ett tobaksfritt liv. Vi jobbar 365 dagar om året för att begränsa tobakens plats i samhället. Det kommer vi att fortsätta att göra 365 dagar om året.