Gästarbetare på North Carolinas tobaksodlingar kämpar mot ett ”grönt monster”

Personer som kommer till North Carolina i USA för att arbeta på tobaksodlingar vittnar om fruktansvärda arbetsförhållanden. Gästarbetarna drabbas av symtom såsom uttorkning, huvudvärk, allergier, lungproblem, sömnsvårigheter och kräkningar. Det rapporterar Civil Eats i det granskande reportaget Guest Workers on North Carolina’s Tobacco Farms Are Fighting a ‘Green Monster’.

Gästarbetare på North Carolinas tobaksodlingar genomgår fysiskt krävande och långa arbetsdagar i varmt och fuktigt klimat. Samtidigt utsätts de för allvarliga hälsorisker när de tvingas hantera giftiga bekämpningsmedel och riskerar att drabbas av nikotinförgiftning via hudkontakt med tobaksplantan. Arbetarna erbjuds sällan skyddsutrustning och vissa vittnar om sexuella trakasserier.

De senaste åren har allt fler gästarbetare blivit utsatta för det ”gröna monstret”. Mellan 2015 och 2020 nästan dubblerades antalet gästarbetare i USA:s jordbrukssektor – från 140 000 till 275 000. Många av dem arbetar på tobaksfälten i North Carolina, som är en av de amerikanska delstater som odlar mest tobak och anställer flest gästarbetare till jordbruket. Enligt den senaste uppskattningen från 2019 är 48 procent av delstatens alla gästarbetare involverade i tobaksodling.

USA:s system med gästarbetare inom jordbruket har många väldokumenterade problem som leder till exploatering av arbetskraft. Många arbetare hamnar i en utsatt beroendeställning när de anställs av arbetsförmedlare som betalar visum och sedan säljer arbetskraft till odlingar. Eftersom en ensam arbetsgivare avgör arbetarnas tid i landet har de svaga incitament att anmärka problem. Om arbetarna förlorar sina visum förlorar de också möjligheten till försörjning.

Kina är det land som köper mest tobak från North Carolinas tobaksindustri. Under Covid-19-pandemin slutade landet tillfälligt att köpa delstatens tobak, men nu efter återinträdet på marknaden beräknas produktionsvolymen öka med 30 procent detta år. Den ökade efterfrågan väntas leda till ökat antalet gästarbetare.

Vill du hjälpa oss att öka kunskapen om de oacceptabla arbetsvillkoren inom tobaksindustrin? Stöd vårt arbete här.

Ta del av hela reportaget här.