Glädjande resultat från Tobaksbarn-turnén 2022

3 januari 2023
 / 
Glädjande resultat från Tobaksbarn-turnén 2022

Under höstterminen 2022 reste våra föreläsare Yasmine och Juliette runt om i Sveriges skolor för att öka ungas kunskap om tobaksindustrin. Under totalt 78 föreläsningar träffade de 8853 elever som nu har fått nya starka argument för att avstå från tobak. I årets enkätundersökning uppgav hela 95 procent av tillfrågade elever att de hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling. 

På ett urval av skolorna som besöks under Tobaksbarn-turnén genomförs varje år en enkätundersökning direkt efter föreläsningen för att mäta elevernas respons och lärdomar. Årets enkät besvarades av totalt 800 elever i städerna Trollhättan, Kristinehamn, Karlskrona, Karlstad, Stockholm, Linköping och Enköping. Likt föregående år visar 2022 års resultat att vår föreläsning har stor effekt på elevernas kunskapsnivå.

  • 94 procent av tillfrågade elever uppgav att de hade lärt sig något nytt
  • 95 procent uppgav att de hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling

Resultaten indikerar också att föreläsningen väcker elevernas engagemang och innehåller information som kan motivera unga till att förbli tobaksfria.

  • 92 procent svarade att föreläsningen var tankeväckande
  • 93 procent svarade att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak

I slutet av enkäten ges eleverna möjlighet att förmedla övriga synpunkter kring föreläsningen, och nedan följer några fantastiska exempel.

“Jag lärde mig massor av viktig information som jag inte visste innan. Innan trodde jag att rökning bara påverkade mig och de runt omkring mig, inte miljö eller barnarbete. Tack!”

“Det är sjukt elakt gjort av alla industrier som utnyttjar människor på detta vis!”

“Tack för jobbet som ni gör. Ni öppnar våra ögon och räddar tusentals liv.”

“Det var en bra föreläsning man fick bättre förståelse för tobaksindustrin”

Utöver själva föreläsningarna har vi också lyckats sprida kunskap till drygt 9,7 miljoner (potentiell räckvidd) bland allmänheten via totalt elva medieinslag, i form av tidningsartiklar och radiointervjuer.

Vill du hjälpa oss att nå ut med denna livsviktiga kunskap till ännu fler? Stöd vårt arbete här.