Glädjande resultat från Tobaksbarn-turnén 2023

27 februari 2024
 / 
Glädjande resultat från Tobaksbarn-turnén 2023

Under höstterminen 2023 reste våra föreläsare Ebba och Lina runt om i Sveriges skolor för att öka ungas kunskap om tobaksindustrin. Under totalt 72 föreläsningar träffade de 11 762 elever som nu har fått nya starka argument för att avstå från tobak. I årets enkätundersökning uppgav hela 91 procent av de tillfrågade eleverna att de hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling. 

Under höstterminen 2023 reste våra föreläsare Ebba och Lina runt om i Sveriges skolor för att öka ungas kunskap om tobaksindustrin. Under totalt 72 föreläsningar träffade de 11 762 elever som nu har fått nya starka argument för att avstå från tobak. I årets enkätundersökning uppgav hela 91 procent av de tillfrågade eleverna att de hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling. 

På ett urval av skolorna som besöks under Tobaksbarn-turnén genomförs varje år en enkätundersökning direkt efter föreläsningen för att mäta elevernas respons och lärdomar. Likt föregående år visar 2023 års resultat att vår föreläsning har stor effekt på elevernas kunskapsnivå.

  • 84 procent av tillfrågade elever uppgav att de hade lärt sig något nytt
  • 91 procent uppgav att de hade fått ökad kunskap om hur tobaksindustrin påverkar global hållbar utveckling

Resultaten indikerar också att föreläsningen väcker elevernas engagemang och innehåller information som kan motivera unga till att förbli tobaksfria.

  • 90 procent svarade att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak

Höstens enkät undersökte även hur tobaks- och nikotinprodukter exponeras i ungdomars vardagsmiljö, samt kartlägger de vanligaste metoderna som minderåriga använder för att få tillgång till dessa produkter.

  • 94 procent svarar att de ser vitt snus eller e–cigaretter i sin vardag. 
  • 48 procent svarar att de tror att vanligaste sättet för minderåriga får tag på tobak-/nikotinprodukter är från äldre kompisar. 

I slutet av enkäten ges eleverna möjlighet att förmedla övriga synpunkter kring föreläsningen, och nedan följer några fantastiska exempel.

”Väldigt fascinerande, mycket bra gjort! Viktigt att ta vidare kunskapen om nikotin”

”Ebba och Lina var jätteproffsiga när dem pratade och man blev intresserad av ämnet”

”Jag lärde mig mycket och det var en underbar föreläsning”

”Superbra. Tycker verkligen att folk behöver veta mer om detta, eftersom att man inte får veta grunderna. Alltså hur det tillverkas mm. Skit bra föreläsning, älskar!”

”Sån föreläsning borde ingå i utbildningen, för att det är ett viktigt ämne!”

”Förr visste jag inte att barn jobbade på fälten för nikotin produktion och kan inte gå till skolan pga det.”

A Non Smoking vill rikta ett särskilt tack till Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden som har möjliggjort föreläsningsturnén 2023 och till föreläsarna, Ebba och Lina, som under hösten har spridit livsviktig kunskap till nästan 12 000 elever.

Vill du hjälpa oss att nå ut med denna livsviktiga kunskap till ännu fler? Stöd vårt arbete här.