Glädjande siffror

Idag släpptes de senaste siffrorna från Stockholmsenkäten. Glädjande är att siffrorna tycks sjunka och tydligast för årskurs 9. En sann glädje att se med tanke på de senaste årens uppåtgång! Det är även ett kvitto på att man på lokal nivå jobbat hårt med frågan.

Viktigast av allt är nu också att lära av de misstag man gjorde 2005 när man tycket att man löst problemet. För att tobaksbruket bland unga ska kunna närma sig nollstrecket måste ett strategiskt och långsiktigt arbete till. Vi ser en bra början på lokal nivå. Så nuu håller vi på A Non Smoking Generation tummarna för att man tar med sig lärdomarna och fortsätter arbeta och att även politiker och beslutsfattare på nationell nivå tar efter och tar krafttag i tobakfrågan.