Granskning i Malawi: utbrett barnarbete inom tobaksindustrin

Skärmavbild 2018-06-27 kl. 11.25.02

Barn i fattiga familjer tvingas arbeta på tobaksodlingar i Malawi, vilket begränsar deras möjligheter att gå i skolan. The Guardian har granskat tobaksindustrin och rapporterar om dess omfattande konsekvenser i serien ”Tobacco: a deadly business”.

The Guardian har undersökt tobaksindustrin på tre kontinenter och varit på plats i Malawi, Mexiko och Indonesien för att intervjua barnarbetare. Dessa barn utför skadligt arbete med låg eller ingen ersättning för att odla den tobak som sedan används i tobaksprodukter som säljs i exempelvis USA och Europa. 1,3 miljoner barn under 14 år uppskattades arbeta med tobak runtom i världen 2011, i en rapport från den Internationella arbetsorganisationen (ILO). Enligt ILO har barnarbetet ökat sedan dess, trots att tobaksindustrin hävdar att de försöker sätta stopp för barnarbetet.

I två tobaksodlande regioner i Malawi beräknades 57 % av alla barn vara involverade i barnarbete. I tobaksodlande familjer var motsvarande siffra 63 %. Tobaksodlare fastnar i en spiral av fattigdom, sjukdom och saknar skyddsnät. De drabbas ofta av nikotinförgiftning och inkomsten från det hårda arbetet är sällan tillräcklig. På grund av orättvisa avtal med tobaksbolag hamnar de i skuld och tvingas ofta ta hjälp av sina barn i arbetet, vilket hindrar deras skolgång och möjlighet till annan försörjning.

För att läsa mer av granskningen, klicka här.

För en sammanfattning, läs artikel i Aftonbladet.

Bildkälla: The Guardian