Hållbara investeringar i linje med Agenda 2030

4 juli 2019
 / 
Hållbara investeringar i linje med Agenda 2030

I finansvärldens hållbarhetstänk ligger mycket fokus på företagens processer, utveckling och certifieringar. Den norska kapitalförvaltaren Philip Ripman anser att hållbara finanser istället borde beakta huruvida företagens tjänster eller produkter i sig själva bidrar till hållbar utveckling. I en intervju i Aktuell Hållbarhet lyfter han fram att tobaksindustrins verksamhet är ohållbar.

”I dagens stora hållbarhetsrankningar av bolag är det inte ovanligt att till exempel oljebolag eller tobaksföretag får höga poäng. Orsaken är att de relativt sett lyckats minska sina utsläpp eller annan negativ påverkan och för att de har resurser att göra gedigna hållbarhetsrapporter. Samtidigt går det inte att komma ifrån att bolagens själva verksamhet, oljeproduktion eller tobaksproduktion, i sig inte är hållbara verksamheter.

Utgångspunkten för de finansaktörer som vill kalla sig hållbara borde enligt Philip Ripman vara att identifiera och investera i bolag vars produkter och tjänster bidrar till att lösa en eller flera av alla de stora utmaningar som världen står inför.
– Det är det här skiftet vi behöver se i finanssektorn, säger han.”

Philip Ripman, förvaltare på fonden SPP Global Solutions, intervjuas i Aktuell Hållbarhet om hållbara investeringar och vilka indikatorer som värderas vid bedömningar av företags hållbarhetsarbete. Han är en av flera investerare som på senare tid valt att lägga allt mer fokus på att förvalta sina fonder i linje med hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Philip har identifierat och belyser problematiken med att enbart basera hållbara fondinnehav utifrån företagens processer, såsom att minska sin klimatpåverkan i produktionen. Istället menar han att bedömningar av företags hållbarhet borde ta större hänsyn till i vilken utsträckning företagens tjänster eller produkter faktiskt bidrar till hållbar utveckling.