Hälsoministeriet i Vietnam larmar om e-cigarettanvändning bland studenter

Hälsoministeriet i Vietnam larmar om ökande användning av e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter bland studenter i landet. Det har förekommit flera fall där studenter har behövt söka vård till följd av nikotinförgiftning och andra substanser som finns i produkterna. Det rapporterar Vietnam News.

Vietnams hälsoministerium har gått ut med en nationell varning om att användningen av e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter ökar bland studenter. Många studenter har behövt söka vård akut på grund av nikotinförgiftning och andra skadliga ämnen i produkterna. Hälsoministeriet uppmärksammar att dessa produkter utgör risker för ungas hälsa och kan bidra till ytterligare problem, såsom andra beroenden och drogmissbruk.

För att minska dessa produkters direkta och långsiktiga negativa effekter på landets folkhälsa, ekonomi och samhälle, efterlyser hälsoministeriet fler insatser för att öka medvetenheten om farorna med samtliga tobaksprodukter. Lokala hälsodepartement uppmanas att samarbeta med medieaktörer, utbildningsdepartement, och sjukvårdsanläggningar för att sprida informationen till relevanta målgrupper, såsom tjänstemän, offentligt anställda, studenter, lärare, vårdpatienter och den bredare allmänheten.

Ministeriet vill också se att kommuner runt om i landet stärker regleringen för att förbjuda användning av dessa produkter på byråer, kontor och utbildningsinstitutioner, och stärka tillsynsaktiviteter samt hantering av överträdelser.

E-cigarettanvändningen har ökat drastiskt även bland svenska ungdomar de senaste åren. Vill du hjälpa oss att stoppa denna utveckling? Stöd vårt arbete här.