#Hardutänkt kikaren är på G igen!

sidbild_har-du-tankt-kikaren2_520x442

Eftersom vi inte nådde ut till riktigt alla beslutsfattare under Almedalsveckan som vi ville gjorde vi häromdagen ett litet utskick.

Runt 100 kikare med tillhörande brev skickades ut till personer som vi tycker bör öppna ögonen för hur mycket tobaksreklam unga exponeras för. Och att det finns effektiva metoder för att begränsa detta.

Även en rad S-kvinnor, som redan insett detta, fanns på utskickslistan. Kikaren kan de använda för att visa andra det de redan insett – att vi måste ta ytterligare steg för att skydda barn och unga mot den utbredda tobaksreklamen som barn och unga idag utsätts för.

Inför exponeringsförbud nu, tack!