#Hardutänkt på hur mycket tobaksreklam som finns….

Tillsammans med Unga Allergiker och Smart Ungdom lyfter vi exponeringen av tobaksreklam för unga i Almedalen. Genom en kikare får politiker, opinionsbildare och beslutsfattare se hur unga exponeras av tobaksreklam i sin vardag. I kikaren ser de bilder på hur tobak marknadsförs i butiker och genom designade paket samt vilka insatser som behövs för att ändra på detta.

Många är det som fått vår kikare; däribland Maria Larsson vår barn och äldre minister, Kattis Ahlström GS på Bris, Carl Schlyter MP representant i EU, Representanter från BarnOmbudsmannen och FHI. Fram till och med söndag kommer vi att fortsätta att söka upp nyckelpersoner som behöver öppna ögonen för all marknadsföring av tobak som unga idag exponeras av.

Idag deltog undertecknad även på ett seminarium om lobbying i EU där fd. EU-kommissionären John Dalli berättade historien om mutanklagelserna mot honom och händelseförloppet kring detta. Även John Dalli fick en kikare.

Har du tänkt på hur mycket marknadsföring av tobak det finns? Twittra och berätta vad du har sett och tänkt på under #hardutänkt

Tillsammans skapar vi förändring!