Hawaii föreslår 100 års åldersgräns för cigaretter

6 februari 2019
 / 
Hawaii föreslår 100 års åldersgräns för cigaretter

Hawaii föreslår att åldersgränsen för inköp av cigaretter höjs från 21 till 100 år. Om lagförslaget går igenom skulle åldersgränsen höjas successivt fram till år 2024.

Hawaii är en av delstaterna i USA som har strängast tobakslagstiftning. I Hawaii måste man vara 21 år för att köpa cigaretter till skillnad från 18 eller 19 år som är gränsen i de flesta delstaterna. Nu föreslås att gränsen successivt höjs till 100 år.

Förslaget motiveras av att rökning är den största orsaken till död i USA som kan förebyggas. Politikern och läkaren Richard Creagan i Hawaii vill motarbeta tobaksindustrin som fångar människor i ett dödligt beroende.

Om förslaget röstas igenom innebär det att åldersgränsen höjs till 30 år 2020, 40 år 2021 och sedan höjas hela vägen till 100 år 2024.

Läs mer i Metro.