Heat Not Burn-produkter kan skada hjärtat

27 oktober 2020
 / 
Heat Not Burn-produkter kan skada hjärtat

En ny forskningsgenomgång visar att Heat Not Burn-produkter (HTP-produkter), såsom Philip Morris ”IQOS”, kan skada användarens hjärta och blodkärl på liknande sätt som traditionella cigaretter.

HTP-produkter är en relativt ny tobaksprodukt som lanserades som ett alternativ till traditionella cigaretter. Dessa produkter innehåller tobak som hettas upp till en lägre temperatur jämfört med cigaretter, och producerar en ånga som innehåller nikotin och andra giftiga ämnen. En ny forskningsgenomgång, som publicerats i American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, visar att ångan som inandas är förknippat med höjt blodtryck och skador på blodkärl, artärer samt hjärtats funktioner. Produkten släpper även ut partiklar som kan orsaka DNA-skador och celldöd. Genomgången är baserad på en analys av nästan 50 olika studier som utförts på människor och råttor.

Forskarna från Louisiana State University uppmärksammar att det behövs fler studier som undersöker HTP-produkternas effekter på hjärta och kärl, och att ytterligare forskning kan assistera beslutsfattare runtom i världen gällande reglering av dessa nya produkter.

Läs mer här.