Hedemora kommun inför snusförbud i samtliga skolor

21 januari 2022
 / 
Hedemora kommun inför snusförbud i samtliga skolor

Nu har kommunfullmäktige i Hedemora beslutat att förbjuda snus på samtliga av kommunens skolor. Förbudet gäller både elever och skolpersonal. Vi på A Non Smoking Generation arbetar aktivt för att alla Sveriges skolor ska bli helt tobaksfria, och vi hoppas nu att fler kommuner följer Hedemoras viktiga initiativ för att stödja unga till tobaksfria liv.

Efter två års debatt om en ny tobakspolicy har kommunfullmäktige i Hedemora nu beslutat att förbjuda snus i skolan. Beslutet innebär att varken elever eller skolpersonal får snusa i skolan, då personalen ses som viktiga förebilder i kommunens folkhälsoarbete.

Vill du få stöd för att göra din skola helt tobaksfri? Ta del av vårt kostnadsfria material på tobaksfriskoltid.nu.

Läs mer om Hedemoras beslut hos MSN nyheter eller i Dala-demokraten.