Hedemora satsar på elevhälsa

I september får alla skolelever i årskurs 7 i Hedemora möjlighet att delta i en satsning som ska få dem att välja bort tobak, alkohol och droger under högstadietiden.

Det är Hedemora kommun och Södra Dalarnas Sparbank som erbjuder eleverna olika attraktiva förmåner i form av rabatter på kaféer och i affärer i Hedemora, om de i samråd med sina föräldrar tecknar en överenskommelse som gäller under hela högstadieåren. I satsningen ingår fritidsaktiviteter. Också utlottningar kommer att ske, bland annat har eleverna möjlighet att vinna en körkortsutbildning.

Tanken är att satsningen ska ge positiva upplevelser och långsiktiga hälsoeffekter.