Helen Stjerna i P4 Västerbotten

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, intervjuades igår i P4 Västerbotten i samband med att hon deltog i ett event med organisationen Tobaksfri Duo. Hon berättade om resultaten från vår rapport om hur tobak porträtteras i media och betonade hur viktigt det är med gemensamma krafttag från olika delar av samhället för att stödja barn till tobaksfrihet.

I en presentation under Tobaksfri Duos event och radiointervjun i P4 berättade Helen Stjerna om rapporten Hur tobak porträtteras i mediasom baserats på en undersökning som genomförts av Meltwater. Rapporten visar att det förekommer stora mängder dold tobaksreklam både i redaktionell media, radio, TV, film, musik samt i sociala medier. Resultaten vittnar om behovet av en mer seriös granskning av tobaksindustrin i media samt starkare lagar som sätter stopp för all reklam, produktdesign och godissmaker på tobak. Att införa tobaksfri skoltid är också ett viktigt steg för att stärka ungdomar att genomskåda tobaksindustrins strategier och avstå tobak.

Citat från radiointervjun med Helen:

De senaste tre åren har det legat ganska plant på ungefär 30 procent av eleverna i årskurs (på gymnasiet) som brukar tobak, och det tycker ju vi är alldeles för mycket och därför får vi fortsätta kämpa mot tobaksindustrin.

Lyssna på radiointervjun i Sveriges Radio (cirka 1.37 in i klippet).