Helen Stjerna intervjuas om tobaksbruk bland unga i P4 Kronoberg

11 mars 2019
 / 
Helen Stjerna intervjuas om tobaksbruk bland unga i P4 Kronoberg

Minskningen i rökning bland unga har stannat av sedan några år tillbaka – både i region Kronoberg och i övriga Sverige. Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, intervjuas i P4 Kronoberg om orsaker till att det ser ut som det gör och vad som behöver göras för att vända trenden.

Helen förklarar att en stark retrotrend, där cigaretter ofta syns i TV och film som riktas till ungdomar, kan vara en av orsakerna till att tobaksbruket bland barn och unga inte minskar. Hon lyfter även fram tobaksindustrins ständiga produktutveckling och olika strategier för marknadsföring riktat till unga. Nya produkter, såsom e-cigaretter och vitt snus, marknadsförs dolt via influencers i sociala medier.

Helens svar på vad som behövs för att vända trenden:

– Fler vuxna behöver engagera sig och förstå att barn och unga behöver stöd och hjälp för att förbli tobaksfria. En viktig grej är att skolan måste bli tobaksfri. Och att vi behöver bättre lagstiftning – både vad gäller rökning i skolan men också att man kan förbjuda godisliknande smaker som lockar unga att testa, och reglera den dolda tobaksreklamen som förekommer framför allt kring nya tobaksprodukter.

Fakta från radioinslaget (källa: CAN:s undersökning om skolelevers drogvanor):

  • 24 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet röker (26 procent av tjejerna och 23 procent av killarna).
  • Cirka 30 procent av eleverna i årskurs två på gymnasiet använder nikotinprodukter (snus inkluderat).
  • Andelen elever som har testat e-cigaretter ökar lavinartat i årskurs nio.

Lyssna på intervjun i P4 Kronoberg (53 minuter in i klippet).