Helen Stjerna lyfter barns rätt att skyddas mot tobak i Studio Ett

10 december 2021
 / 
Helen Stjerna lyfter barns rätt att skyddas mot tobak i Studio Ett

Snusandet ökar bland unga tjejer i Sverige. Nya Zeeland planerar att förbjuda rökning för nästa generation. Dessa nyheter har fångat medias intresse och torsdag 9 december deltog A Non Smoking Generations generalsekreterare Helen Stjerna i Sveriges Radios Studio Ett för att uppmärksamma barns rätt att skyddas mot all tobak.

I ett inslag i Studio Ett intervjuades Helen Stjerna angående den negativa utvecklingen med ökande tobaksbruk bland svenska ungdomar, och även angående det progressiva förslaget i Nya Zeeland för att skapa en helt rökfri generation. Helen tror att det är en bra idé att fasa ut tobaksbruket successivt genom att den lagliga åldern för tobaksköp höjs varje år.

– Vi vet att lagstiftning skyddar, och jag önskar att svenska politiker var lika framsynta och införde samma sak här.

I inslaget spelar de upp en ljudfil där svenska influencers gör reklam för vitt, så kallat ”tobaksfritt”, snus. Helen betonar att det är vilseledande att kalla dessa nya nikotinprodukter för tobaksfria, eftersom nikotinet framställs av tobak – samma tobak som används för att producera alla övriga tobaksprodukter. Hon förklarar därefter tobaksindustrins bakomliggande motiv med denna marknadsföring.

– Det finns två anledningar till att man (industrin) kallar dessa för tobaksfria. Den ena är att kringgå all den tobakslagstiftning som finns för att skydda barn och unga från att börja, så att man kan marknadsföra direkt till barn och unga, dela ut gratisprover, smaksätta… kort sagt man kan runda all den lagstiftning som syftar till att skydda barn och unga från att börja. Den andra anledningen är att tobaksfritt låter väldigt ofarligt, och det ser vi också i våra undersökningar att den näst vanligaste orsaken till att testa dessa produkter är att det verkar mindre farligt.

– Vi ser också att vi har en helt ny grupp ungdomar som börjar med dessa produkter, som aldrig hade börjat röka eller snusa vanligt snus. Vi är på en ”slippery slope” här i Sverige där vi ser ett ökat bruk av tobak bland unga. 

Helen avslutar inslaget med att lyfta de relativt okända men allvarliga hälsoriskerna med nikotin – typ 2-diabetes, hjärt-kärlproblematik, fosterskador och psykisk ohälsa, och betonar vikten av att unga måste skyddas mot alla tobaks- och nikotinprodukter.

92 procent av alla tobaksbrukare börjar i tonåren eller tidigare. Vill du öka chansen att fler barn och unga förblir helt tobaksfria? Stöd vårt arbete här.