Historisk vinst för folkhälsan

I morse kom det historiska beslutet från Australiens högsta domstol. Beslutet om att inför Neutrala paket inte strider mot grundlagen eller mot varumärkesrätten.

Detta innebär att från och med den 1 december i år kommer cigaretterna i Australien att säljas i neutrala paket. Olivfärgade paket med stora varningsbilder, varumärket kommer att skrivas med samma typsnitt och samma storlek.

Vi vet att 9 av 10 börjar röka innan 18 år och nästan ingen börjar röka efter 26 år (1 %). Vi vet också att tobaksindustrin riktar sin marknadsföring mot unga. Helt självklart kan man tycka, om det är dom som börjar röka. Hur annars ska de överleva när de tar död på hälften av sina användare. Att detta inte är okej är vi nog många som är överens om!

Svenska företag lägger 32 miljarder/år på förpackningsdesign och material till butiker. Det är en av de största och viktigaste marknadsföringsytorna idag. Tidigare, när det var annonser och annan reklam som var viktigast, införde man förbud för tobaksbolag att göra reklam och sponsra event. Att man inte längre får göra annonser och reklamfilmer för cigaretter och snus tycks helt naturligt och rätt. Men hur företag marknadsför sina produkter och tjänster förändras ständigt. Därför är det av stor vikt att vi nu tar nästa steg, likt Australien, och inför ett totalt marknadsföringsförbud. Att vi inför neutrala paket och exponeringsförbud i butik.

De som röker kommer att fortsatt att kunna göra så, dessa begränsningar rör inte individen. Individen får fortsatt göra egna val, det är industrin, som producerar, säljer och tjänar multum med pengar på att unga börjar röka och blir fast i ett beroende, som begränsas. Det är i första hand de som börjar, de unga, som införandet av neutrala paket och exponeringsförbud skulle stödja. Vi vill inte att någon ska börja röka eller snusa och därför vill vi begränsa möjligheten att marknadsföra tobak.

GRATTIS och TACK Australien! Vi hoppas nu på att fler länder vågar gå i samma fotspår!

Läs mer om beslutet och neutrala paket via länkarna nedan.

Länkar: Plainpacks ABC.netTobaksfakta om segern i Australien