Hjälp oss samla in underskrifter för ett tobaksfritt EU!

Just nu pågår ett viktigt EU-projekt som syftar till att skapa en tobaksfri generation och ett tobaksfritt Europa. För att nå dit behöver vi tillsammans samla in underskrifter från en miljon EU-medborgare som stödjer initiativet.

Om du är över 18 år gammal och inte redan har skrivit under själv, börja med att göra det här.

Om du vill hjälpa oss att samla in fler underskrifter kan du ladda ner, skriva ut och sätta upp infobladet nedan på din arbetsplats, i skolan, eller i trapphuset. Stort tack för ditt stöd!

 

Skriv under för en tobaksfri generation