Hjärt-Lungfonden delar ut 1,5 miljoner kronor till forskning på nya tobaksprodukter

2022 delar Hjärt-Lungfonden ut 333 miljoner kronor till svensk forskning inom hjärta, kärl och lungor. 95 miljoner kronor tilldelas forskare vid Karolinska Institutet, varav 1,5 miljoner kommer gå till Magnus Lundbäck för att undersöka hälsoeffekter av e-cigaretter och andra nya tobaksprodukter.

Hjärt-lungfondens omfattande forskningsbidrag på 333 miljoner ska fördelas mellan 223 anslag i hela Sverige, och 70 av dessa har koppling till Karolinska Institutet. Magnus Lundbäck, docent i kardiologi och läkare vid institutionen för kliniska vetenskaper, får 1,5 miljoner kronor för att studera konsekvenserna av nya tobaksprodukter.

Magnus berättar om sin forskning och betydelsen av Hjärt-Lungfondens bidrag i ett pressmeddelande.

– Dessa produkter lanseras på bred front över hela vår jord utan att man vet vilka konsekvenser de har för människans hälsa. I samarbete med Umeå universitet, Uppsala universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut gör vi studier på vilka effekter som produkterna kan ha på hjärta, lungor och blodkärl.

– Forskningsanslaget från Hjärt-Lungfonden är för oss helt avgörande då vi måste hålla oss fria från inflytande från industrin.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.