HJÄRTLÄKAREN: SMAKTILLSATSER I E-CIGARETTER ÄR VARFÖR BARN BÖRJAR

19 oktober 2022
 / 
HJÄRTLÄKAREN: SMAKTILLSATSER I E-CIGARETTER ÄR VARFÖR BARN BÖRJAR

Hjärtläkaren Magnus Lundbäck har forskat på e-cigarettens påverkan på människor och han berättar att smakerna är en utav de främsta anledningarna till varför det blivit så populärt. I ett inslag med P4 Västernorrland berättar han att nikotin är en substans som påverkar en mer ju yngre man är, och att studier som de utfört visar på att bruket ledde till ett ökat motstånd i luftvägar samt stelare blodkärl- vilket i sig kan innebära en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Även vår senaste Novusundersökning visar på att 44% av unga uppger att smaker i nya nikotinprodukter kan vara en anledning till att testa. Men trots undersökningar och studier som visar på att smaktillsatser lockar barn och unga in i ett skadligt nikotinberoende, röstade Sveriges riksdag nej till regeringens förslag i somras om att förbjuda smaker i e-cigaretter.

När P4 ringde runt till olika skolor i länet fick dem bekräftat att e-cigaretter har blivit alltmer populärt i yngre åldrar. En rektor i Sundsvall uttryckte att ”helt plötsligt har jättemånga minderåriga elever e-cigaretter med nikotin i.”

Hjärtläkaren Magnus Lundbäck har forskat på e-cigarettens hälsoeffekter hos unga och han berättar i inslaget att smakerna är en utav de främsta anledningarna till varför det blivit så populärt:
”Smakerna är helt drivande, de appellerar till unga personer. Det är jordgubbssmak och läsksmaker och man marknadsför det med fina färger, frukter och sådär. Alldeles uppenbart riktar man sig till unga.”
När Magnus får frågan om vad en e-cigg innehåller och vad är det som händer i kroppen om man använder den, svarar han:

”Det finns gifter där och framförallt så innehåller det väldigt höga nivåer av nikotin. Nikotin är en substans som påverkar en mer ju yngre man är, och det vi också har sett är att när man använder e-cigaretter med nikotin i så får man ett ökat motstånd i luftvägarna- samma mekanism som ligger bakom astma. Sedan har vi även sett att blodkärlen blir stelare, vilket andra studier visat på kan öka risken för hjärtinfarkt och stroke.”

I syfte att skydda barn och unga från att börja ville regeringen tidigare i år förbjuda smaksättningar i vätskor som används i e-cigaretter. Men riksdagen röstade då nej till detta förslag, med hänvisning till behov av ett bättre kunskapsunderlag om olika tobaks- och nikotinprodukters skadlighet- något som vi på A Non Smoking Generation anser redan finns. Även vår senaste Novusundersökning visar på att 44 % av unga uppger att smaktillsatser kan vara en orsak till att testa nya nikotinprodukter såsom e-cigaretter och vitt snus.

Andra länder har redan förbjudit smaktillsatser i e-cigaretter för att skydda barn och unga. Vi på A Non Smoking Generation anser att det är dags för svenska politiker att vidta liknande åtgärder, och förbjuda smaktillsatser i både e-cigaretter och vitt snus.

Du kan lyssna på P4-inslaget här.