Högre cigarettpris i Danmark för att skydda unga

Danmarks regering föreslår en höjning av cigarettpriset för att förebygga att barn och unga börjar röka. Fram till 2021 vill de höja priset med tio kronor till 50 danska kronor för ett cigarettpaket, vilket motsvarar 70 svenska kronor.

Den socialdemokratiska regeringen i Danmark vill att priset för ett cigarettpaket ska höjas successivt med fem kronor om året fram till år 2021. Syftet är att försämra tillgängligheten till tobak bland ungdomar. Regeringen föreslår även införande av neutrala förpackningar, exponeringsförbud för tobak i butik, ökad tillsyn av åldersgränsen och förbud mot söta smaktillsatser i e-cigaretter.

Hälsoexperter framhåller att höga tobakspriser är en effektiv metod för att öka jämlikheten i hälsa bland befolkningen. När det blir dyrt att röka minskar rökningen med stor sannolikhet i mer utsatta samhällsgrupper med mindre resurser, såsom barn, ungdomar och låginkomsttagare. Charlotta Pisinger, professor i tobaksprevention, anser att cigarettpriset borde höjas till 80 danska kronor, då prishöjningar är den åtgärd med störst potential att minska tobaksbruket bland ungdomar som är en priskänslig målgrupp.

Läs mer hos Drugnews.