Höjd tobaksskatt i Danmark undergrävs av Sveriges låga tobakspriser

18 september 2020
 / 
Höjd tobaksskatt i Danmark undergrävs av Sveriges låga tobakspriser

I våras höjde Danmark tobaksskatten och alltfler danskar väljer därför att köpa cigaretter från Sverige där tobakspriserna är betydligt lägre. Danska tobakshandlare kräver nu strängare tullregler för att sänka mängden tobak som danskar får föra in från andra länder, det rapporterar SVT Nyheter Skåne.

Danmark har höjt skatten på cigaretter för att förebygga att ungdomar börjar röka. Nu när priset på danska cigaretter är högre har försäljningen av cigaretter i Sverige ökat. Danska rökare som exempelvis reser över Öresund för att köpa cigaretter i Malmö uppskattas kunna spara 30 procent.

Danska handlare efterfrågar nu ändrade tullregler gällande hur många paket cigaretter som får föras in i Danmark tullfritt. Branschorganisationen De samvirkende købmænd vill att kvoten sänks från 40 till 10 paket.

I dagsläget är tobakspriserna i Sverige betydligt lägre än grannländernas, vilket ökar incitament för gränshandel och motverkar grannländernas ökade tobaksreglering. Den svenska regeringen offentliggjorde nyligen i ett pressmeddelande att skatten på alkohol och tobak kommer höjas år 2023.