Hongkongs hälsominister uppmanar befolkningen att stirra ogillande på rökare

19 juli 2023
 / 
Hongkongs hälsominister uppmanar befolkningen att stirra ogillande på rökare

Hongkongs hälsominister uppmuntrar befolkningen att stirra ogillande på de som röker där det råder rökförbud, i hopp om att det ska bidra till att skapa en rökfri kultur och stad. I hälsovårdsmyndigheternas nya konsultationspapper med tobaksförebyggande strategier, ingick idén om att förbjuda cigarettköp för framtida generationer samt förslag om en ökad tobakskatt. Detta delar South China Morning Post.

Under ett möte i Legislative Council’s health service panel som tog plats fredags, uppmuntrade Hongkongs hälsominister Professor Lo Chung-mau befolkningen att stirra ogillande på de som röker traditionella cigaretter där det råder rökförbud. Detta i hopp om att samhället tillsammans kan bidra till att skapa rökfri stad, då poliser inte alltid hinner fånga rökarna i akten.

Just nu inkluderar lagstadgade rökfria områden i Hongkong delar av restauranger, arbetsplatser, offentliga platser inomhus och vissa utomhusområden, med böter på ca 2000kr vid överträdelser. Lo nämner under panelsamtalet målet om att skapa en rökfri kultur i samhället, likt den oskrivna regeln om kösystem:

”Ingen säger att det krävs en lag för att tvinga människor att köa. På samma sätt kan vårt samhälle skapa en kultur där människor följer denna köregel [att inte röka] när de väntar på bussar. Jag hoppas att hela samhället kan bygga en rökfri kultur.”

Professor Lo varnade också för att myndigheterna kommer att använda övervakningsbilder eller videoklipp som tillhandahålls av allmänheten som bevis för att slå ner på rökare som tänder upp på begränsade områden.

I onsdags lanserade hälsovårdsmyndigheterna i Hongkong ett offentligt konsultationspapper för nya strategier för att bekämpa rökning. Idéer inkluderade att förbjuda personer födda efter ett visst datum att köpa cigaretter och om man ska öka skatten på tobak till 75% av paketpriset på ett snabbt eller gradvist sätt.

Vi på A Non Smoking Generation ser år efter år i Novusundersökningar hur ”viljan att passa in” är en utav de främsta anledningarna till att barn och unga börjar, därmed är miljöer och samhällen där en rökfri kultur råder absolut mål att sträva efter. Som individ kan man göra skillnad, men mycket av ansvaret ligger på politiker och makthavare att stifta starkare lagar kring tobak/nikotinprodukter. Därför gläds vi åt att det diskuteras kring att höja tobaksskatten i Hongkong, samt om att eventuellt förbjuda cigarettköp för framtida generationer. Vidare är det viktigt att fortsätta lägga skammen där den hör hemma- hos tobaksindustrin.

Vill du se ett tobaksfritt Europa? Skriv under namninsamlingen här!