Hur får vi unga att välja bort tobak och vad kan näringslivet göra för skillnad?

Cancerfondens ljusgård i Stockholm var välbesökt när Helen Stjerna, generalsekreterare på A Non Smoking Generation, hälsade välkommen till frukostseminariet om hur föräldrar, skolor och företag kan få unga att välja bort tobak. De fick också en presentation av Elengeneration och hur Hyper Island ser på ungas kommunikation i digitala medier.

Seminariet handlade dels om hur tobaken skadar ungdomar världen över, dels hur näringslivet kan delta i arbetet mot tobak.

Helen Stjerna inledde seminariet med att berätta om A Non Smoking Generations undersökning som har gjorts för att förstå varför unga börjar röka. Undersökningen, som genomförts av Novus, presenteras i sin helhet i Almedalen, men Helen Stjerna valde att redan nu berätta att sju av tio anser att det är lätt att få tag på cigaretter och nio av tio anger kompisars inverkan som främsta anledning att börja röka. Färre än hälften uppger att skolan informerat om riskerna med tobak. “Vi kan konstatera att rökning smittar och skolan är platsen där smittan sprids” säger Helen Stjerna.

För att verkligen nå en förändring hos unga behövs annat än pekpinnar och skrämsel. Erfarenhet visat att empati fungerar. ”Barnarbete, fattigdom och miljöförstöring är frågor som berör och som träffar ungdomar i hjärtat. Det får dem att kasta cigaretterna.” sade Helen Stjerna. I detta arbete kan företagen göra stor skillnad i att hjälpa till att sprida information om tobakens konsekvenser.

Helen Stjerna berättade om pilotprojektet Tobaksfri skoltid nu! som är ett samarbete mellan A Non Smoking Generation och 20 skolor i 4 kommuner i syfte att motverka rökning. Resultatet berättade Helen Stjerna är att projektet mer än halverat antalet tobaksdebuter.

Elen Kifle, föreläsare på A Non Smoking Generation, berättade om hur hon i sin Youtube-kanal Elengeneration blandar personliga berättelser när hon pratar om tobak. ”Youtube ger inte bara unga möjligheten att träffas utan ger unga möjligheten att våga reflektera och prata om obekväma frågor”, säger Elen Kifle. I dag har kanalen varit igång i tre månader och fått över 4 000 prenumeranter med många positiva kommentarer.

Alexandra Jerelius, PR och kommunikationschef, och studenten Hugo Wittorf på Hyper Island bekräftade att unga attraheras av värdeburen kommunikation. ”Unga väljer aktivt sin mediekonsumtion och ska man som företag nå ut måste man förtjäna sin uppmärksamhet” sade Alexandra Jerelius. ”Vi måste uppskatta den passion och drivkraft som unga besitter”, kompletterade Hugo Wittorf

Helen Stjerna sade, när hon avslutade frukostmötet, att nästa seminarium kommer att äga rum den 10 juni och att A Non Smoking Generation dessutom kommer att arrangera ett seminarium i Almedalen.

Seminarium