I Nyhetsmorgon: Tobaksindustrin gör reklam till barn i sociala medier

22 januari gästade Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, TV4:s Nyhetsmorgon för att informera om en ny undersökning om hur tobak porträtteras i media. Undersökningen visar att tobak marknadsförs dolt i svensk media till ett annonsvärde av miljoner kronor. Tobaksreklam är dessutom vanligt förekommande i sociala medier där tobaksindustrin anlitar influencers för att nå ut till barn och unga.

För andra året i rad lanserar A Non Smoking Generation en rapport om hur tobak porträtteras i media, baserad på en undersökning som har genomförts av Meltwater. Under första halvåret 2019 publicerades över 11 381 artiklar om tobak, varav 1403 var positiva gentemot tobak och/eller tobaksindustrin. De positiva artiklarna hade ett gemensamt annonsvärde på 43,7 miljoner kronor.

Nytt för årets undersökning är en mer ingående analys av tobak i sociala medier. Helen Stjerna berättade i Nyhetsmorgon att vår senaste Novusundersökning visar att 24 procent av unga i 14-18 års ofta ser tobaksreklam. Den nya medieundersökningen saknar statistik från Instagram men visar ändå att tobak är vanligt förekommande på sociala medier, och att tonaliteten är markant mer positiv gentemot tobak än i redaktionella medier. 19 procent av 52 394 inlägg i sociala medier var positiva och hade en räckvidd på 16,3 miljoner.

Helen uppmärksammade också hur tobaksindustrin vilseledande marknadsför nya nikotinprodukter som ”tobaksfria”, trots att nikotin framställs av tobak. Strategin används för att kringgå lagen som reglerar tobaksreklam och för att kunna marknadsföra produkterna direkt till barn och unga i sociala medier med hjälp av influencers och kända profiler.

Läs mer om undersökningen här och se inslaget i Nyhetsmorgon här.