Inga resurser för att informera allmänheten om den nya tobakslagen

5 april 2019
 / 
Inga resurser för att informera allmänheten om den nya tobakslagen

1 juli träder den nya tobakslagen i kraft som innebär att det blir rökförbud på fler offentliga platser utomhus. Information om den nya lagen riktad till allmänheten är av stor betydelse för att den ska följas, men trots det har Folkhälsomyndigheten inga resurser avsatta för informationsinsatser. 

Folkhälsomyndigheten kommer informera om innebörden av den nya lagen på deras webbplats, men i dagsläget saknas resurser för att genomföra en större informationskampanj riktad till allmänheten. I en tidigare utredning analyserade Folkhälsomyndigheten framgångsfaktorer i länder som redan har infört den typen av regler och drog slutsatsen att informationsinsatser till allmänheten var en betydande framgångsfaktor. Trots det har de inte fått i uppdrag av regeringen att genomföra en informationskampanj om den nya lagen och resurserna för ANDT-strategin 2019 har avsatts för andra aktiviteter.

Läs mer i Tobaksfaktas pressmeddelande.

Läs mer om den nya lagen hos Folkhälsomyndigheten.