Inte acceptabelt – KOL ökar bland kvinnor

Igår släppte Hjärt-Lungfonden en ny rapport som visar att KOL ökar lavinartat bland kvinnor. Fruktansvärt men inte förvånande, tyvärr. Detta är ett kvitto på att allt för många unga tjejer börjar röka och fastnar i ett livslångt beroende. Både Ekot och Tv4 tog upp detta igår (se länkar nedan). KOL är en hemsk sjukdom, du kvävs till döds.

Att använda KOL som ett skräck exempel för att unga inte ska börja röka fungerar tyvärr inte. Medvetenheten om sjukdomen måste självklart öka men vi måste jobba på många håll och på många olika sätt för att stötta unga till att ta beslutet om att inte börja.

Dessa hemska siffror borde däremot skrämma upp alla vuxna till att ta lite ansvar. Alla vuxna är förebilder på något sätt och vi påverkar alla varandra. Det kan inte vara acceptabelt att unga röker och inte heller acceptabelt att unga får köpa tobak själva. Det kan inte heller vara acceptabelt att tobaksindustrin fortfarande tillåts marknadsföra sig mot unga med snygga designade paket i olika smaker. Vi vet och dom vet att 9 av 10 börjar innan 18 års ålder, det är klart att de under 18 år är tobaksbolagens målgrupp. Hur ska de annars överleva.

Visa att du inte accepterar detta och reagera när du ser någon sälja till unga, säg nej till att köpa ut eller dela med dig av dina egna cigaretter. Och ställ dig på vår sida i kampen mot tobaksindustrins marknadsföring mot unga. Ta ställning för neutrala paket och för exponeringsförbud.

Länkar: Ekot om KOL .TV4Nyheterna om KOL