intern och extern inspirationsspridning

Vi är snart inne i mitten av vecka 9 vilket inte bara innebär sportlov för ungdomarna i Stockholm utan även vidareutbildning för NSGs alla inspiratörer. Erfarenhetsutbyte och ny kunskap fylls de med innan de är redo att åka hem igen och fortsätta inspirera och stärka ungdomar till ett tobaksfritt liv.

Idag har även Hanna, inspiratörsansvarig, varit i Härnösand och föreläst för Västernorrlands länsstyrelse och inbjudna från länets kommuner. En inspirerande föreläsning om effektivt tobaksförebyggande.

Två solstrålar mitt i vårens bakslag.