Internationella dagen för rättvis handel

8 maj 2020
 / 
Internationella dagen för rättvis handel

I samband med internationella dagen för rättvis handel den 9 maj vill A Non Smoking Generation uppmärksamma de orättvisor som förekommer inom tobaksindustrin. Konsumtionen av samtliga tobaks- och nikotinprodukter i Sverige bidrar till att upprätthålla orättvisa arbetsvillkor för tobaksodlare runtom i världen. I exempelvis Malawi utsätts tobaksodlare för allvarliga hälsorisker på grund av avsaknad av skyddsutrustning, och på grund av låg ersättning för arbetet är barnarbete vanligt förekommande.

Redan 2002 kom de första larmrapporterna om barnarbetet och de usla arbetsförhållandena på tobaksfälten i Malawi. 2007 kom filmen Tobakens Barn som delvis spelades in i Malawi och därefter har rapporterna duggat tätt från tobaksodlingar runt om i världen. Vår förhoppning var att någon utveckling skulle ha skett, men tyvärr konstaterar vi att läget, trots ljusglimtar i enstaka projekt, till stor del är oförändrat. Tobaksindustrin tjänar hundratals miljarder medan Malawis tobaksbönder förblir så fattiga att deras barn tvingas ut i arbete på tobaksfälten i stället för att gå i skolan. Utan utbildning, skyddsutrustning och drägliga arbetsförhållanden är utsikterna till ekonomisk utveckling små. Trots det lever myten om tobaken som vägen ut ur fattigdom vidare och kanske är just detta en av landets största utmaningar. (Den Stora Tobakslögnen, s. 1)

I januari 2018 gjorde A Non Smoking Generation en studieresa till Malawi. Malawi är ett av de länder i världen som är mest beroende av tobaksodling för exportintäkter, men också ett av världens fattigaste. ”It has been a long time when people have been cultivating tobacco in the country. But we see that there is no change. People still live in very very poverty.” (s. 2)

Våra erfarenheter och möten under resan sammanfattades i rapporten Den Stora Tobakslögnen som är högst relevant än idag. Den 9 maj på dagen för rättvis handel är den särskilt aktuell för att uppmärksamma hur orättvis och ohållbar hela tobaksproduktionskedjan är – från att tobaksplantan odlas i exempelvis Kasungo, ett tobaksodlande område i Malawi, till att cigaretten, e-cigaretten, snuset eller det ”vita snuset” säljs till en konsument i exempelvis Sverige.

I Kasungo träffade vi tre unga personer som hade arbetat på tobaksodlingar som barn… De berättade att de arbetade med bekämpningsmedel och att ingen av dem hade skyddsutrustning. Alla tre hade haft symtom av nikotinförgiftning och framför allt problem med hosta. (s. 10)

Nästan all tobaksproduktion sker i låg- och medelinkomstländer där tobaksindustrin fångar både individer och stater i fattigdom samt hämmar deras möjligheter till utveckling. Trots de negativa konsekvenserna för enskilda tobaksodlare i Malawi har det länge funnits en utbredd myt om att tobak är den enda vägen framåt för landet. En person från en ideell organisation som vi träffade uttryckte: ”We need to move away from the shackles the tobacco companies have on us.” (s. 11)

På internationella dagen för rättvis handel, och alla andra dagar, är det en god idé att avstå från tobak. Eftersom tobak förgiftar människor och natur i både produktions- och konsumtionsled kan tobak aldrig vara ekologisk eller Fairtrade-märkt. Genom hållbar handel kan vi främja både hälsa, miljö, rättvisa arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.