Internationella dagen mot barnarbete 2020

12 juni 2020
 / 
Internationella dagen mot barnarbete 2020

12 juni infaller den internationella dagen mot barnarbete. Dagen instiftades av FN:s International Labour Organization (ILO) för att uppmärksamma barns rätt att skyddas mot skadligt arbete och uppmana världens länder att skydda barns rättigheter. Årets fokus handlar om coronapandemin och att det nu är viktigare än någonsin att vidta åtgärder mot barnarbete.

Artikel 32 i FN:s barnkonvention säger att: ”Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång.”

På internationella dagen mot barnarbete 2020 uppmärksammar ILO hur coronakrisen påverkar förekomsten av barnarbete runtom i världen. Coronapandemin har stor påverkan på arbetsmarknaden och människors möjligheter att försörja sig, vilket ofta drabbar barnen värst. Barn som lever i fattigdom och utsatthet riskerar tvingas in i barnarbete. Organisationen uppskattar att 152 miljoner barn är involverade i barnarbete, varav 72 miljoner arbetar med uppgifter som kan vara skadliga. Dessa barn löper nu ännu större risk att behöva arbeta under tuffare förhållanden och fler timmar.

WHO uppskattar att minst 1,3 miljoner barn under 14 år arbetar på tobaksodlingar, men statistiken är bristfällig och mörkertalet är stort. Minst 80 000 barn arbetar på tobaksfält i Malawi. Dessa barn tvingas arbeta under slavliknande förhållanden, med liten eller ingen ersättning, samtidigt som de utsätts för stora hälsorisker och berövas möjligheten att gå i skolan.

För mer information – läs vår rapport Den Stora Tobakslögnen och ta del av vårt projekt Tobaksbarn.