Internationella dagen mot barnarbete

12 juni 2019
 / 
Internationella dagen mot barnarbete

12 juni infaller den internationella dagen mot barnarbete. Dagen instiftades av FN:s International Labour Organization (ILO) för att uppmärksamma barns rätt att skyddas mot skadligt arbete och uppmana världens länder att vidta åtgärder för att skydda barns rättigheter. 

2019 firar ILO 100 års arbete för social rättvisa och anständiga arbetsvillkor. Årets internationella dag mot barnarbete handlar om att fira den framgång de åstadkommit men också lyfta problemen som kvarstår. ”Children shouldn´t work in fields, but on dreams!”

Artikel 32 i FN:s barnkonvention säger att: ”Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång.”

Enligt den definitionen beräknar ILO att 152 miljoner barn utnyttjas i olika sektorer under oacceptabla arbetsförhållanden. 70 procent av dessa barn arbetar inom jordbrukssektorn.

WHO uppskattar att minst 1,3 miljoner barn under 14 år arbetar på tobaksodlingar, men statistiken är bristfällig och mörkertalet är stort. Minst 80 000 barn arbetar på tobaksfält i Malawi. Dessa barn tvingas arbeta under slavliknande förhållanden, med liten eller ingen ersättning, samtidigt som de utsätts för stora hälsorisker och berövas möjligheten att gå i skolan.

För mer information – läs vår rapport Den Stora Tobakslögnen och ta del av vårt projekt Tobaksbarn.