Internationella folkhälsoexperter vill se hårdare reglering av e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter

9 september 2021
 / 
Internationella folkhälsoexperter vill se hårdare reglering av e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter

Experter inom tobakskontroll och rökavvänjning från 15 olika länder efterlyser hårdare reglering av e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter gällande försäljning, inomhusbruk, marknadsföring, varningsmärken och skatt. Det visar en ny studie som publicerats i BMJ Open.

Resultat från en ny studie – International expert consensus on electronic nicotine delivery systems and heated tobacco products: a Delphi survey – indikerar att många nationella lagstiftningar borde uppdateras med hårdare regler för e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter.

E-cigaretter och upphettade tobaksprodukter marknadsförs ofta som effektiva hjälpmedel för rökavvänjning. Regleringen av dessa produkter varierar stort mellan olika länder och ännu saknas omfattande forskning som fastställer produkternas långsiktiga effekter på rökavvänjning samt folkhälsan. Med anledning av detta genomförde forskare från Frankrike och Schweiz en studie med deltagare från 15 olika länder, med relevant expertis från folkhälsoområdet, för att undersöka deras synpunkter samt rekommendationer gällande e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter. Undersökningen genomfördes mellan december 2018 och mars 2020 och inkluderade frågor inom fyra kategorier: reglering, försäljning, användning och generella problem.

Studieresultaten visar att experterna är eniga om att e-cigaretternas innehåll (e-vätskan) borde utmärkas på produkten, att det borde finnas en övre definierad gräns för nikotinmängden och att det borde finnas märkningar som varnar om produktens beroendeframkallande effekter samt relativt okända långsiktiga hälsoeffekter. De ansåg också att e-cigaretter borde regleras som en egen produktkategori alternativt som tobaksprodukter, och säljas i speciella butiker med förbud att sälja till minderåriga.

Gällande upphettade tobaksprodukter är experterna eniga om att dessa är lika beroendeframkallande som traditionella cigaretter, och borde regleras som tobaksprodukter med samma varningsmärken samt förbud mot marknadsföring.

Experterna rekommenderar också:

  • Användning av e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter borde vara otillåtet i offentliga inomhusmiljöer
  • Införande av en särskild skatt på e-cigaretter
  • Skatten på upphettade tobaksprodukter bör vara lika hög som på traditionella cigaretter

Överlag fanns även konsensus kring att rökning i kombination med användning av e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter (blandbruk) var mer vanligt förekommande än att rökare lyckas sluta med hjälp av dessa produkter.

Forskarna erkänner att studien har vissa begränsningar i form av låg svarsfrekvens samt brist på experter från flera geografiska regioner, såsom Asien, Afrika och Sydamerika, men betonar ändå att studien involverade en panel av välkända experter och uppmärksammar frågor som är relevanta för yrkesverksamma samt beslutsfattare inom folkhälsoområdet. Studiens slutsats är att resultaten kan vara användbara för hälsomyndigheter, beslutsfattare samt andra forskare på tobaksområdet.

 

Vill du hjälpa oss att förebygga alla former av tobaksbruk? För bara 40 kronor kan vi ge en ungdom den kunskap som motiverar till att avstå tobak. Swisha ditt bidrag till: 123 90 1979 5. Stort tack för ditt stöd!