Internationella kvinnodagen 2018

Skärmavbild 2018-03-08 kl. 11.10.42

Alltför ofta speglas tobaksbruk som kvinnlig frigörelse i media, medan det i själva verket är tobaksföretagen som säljer in den bilden för att locka unga tjejer in i tobaksbruk. Tobaksindustrin har länge marknadsfört rökning som ett sätt för kvinnor att uppnå självständighet och framgång. I samband med att kvinnorörelsen växte sig starkare under andra halvan av 1900-talet började tobaksföretagen dessutom utveckla specifika cigarettmärken för kvinnor. Idag marknadsförs tobaksbruk fortfarande i relation till exempelvis frihet, attraktivitet, viktkontroll och makt.

A Non Smoking Generation ser tobaksbruk som motsats till frigörelse. Kvinnor luras in i ett skadligt beroende av en industri som utnyttjar kvinnors ställning och ojämställdhet för egen vinning. Detta står i kontrast till den internationella kvinnodagens syfte – att belysa kvinnors rättigheter, möjligheter och friheter. Dagens historia sträcker sig tillbaka till 1900-talets början då den initierades av den kvinnliga vänsterrörelsen. De första åren ämnade den ge stöd till kampen för kvinnors rätt att rösta och arbeta. Dagen är politiskt obunden sedan 70-talet och instiftades officiellt av FN 1977 med syftet att uppmärksamma kvinnors situation runt om i världen.

2018 vill vi att den internationella kvinnodagen ska ge stöd till kvinnors rätt till god hälsa och välmående.

 

För mer info om tobaksindustrins marknadsföringsstrategier, läs artikeln av tobaccofreekids.org.

För mer info om kvinnodagens historia, läs artikeln av Metro.