Internationella kvinnodagen: tobaksindustrin exploaterar kvinnorättsrörelsen

8 mars 2024
 / 
Internationella kvinnodagen: tobaksindustrin exploaterar kvinnorättsrörelsen

Tobaksindustrin har länge strävat efter att positionera sig som progressiva och jämställda aktörer – tvärtom fortsätter de att exploatera kvinnor och barn på tobaksfälten, marknadsföra sina produkter mot unga kvinnor och utnyttja kvinnorörelsen för att framställa sina produkter som symboler för kvinnlig frigörelse.  Den internationella kvinnodagen syftar till att belysa kvinnors rättigheter, möjligheter och friheter – något som tobaksindustrin motarbetar dagligen. Dagen till ära belyser vi på A Non Smoking Generation att ett ställningstagande mot tobaksindustrins oetiska strategier är ett ställningstagande för jämställdhet. 

I decennier har tobaksindustrin använt sig av cyniska och målinriktade marknadsföringsstrategier för att locka in kvinnor till att använda deras produkter. Tobaksföretagen har ofta utnyttjat den feministiska rörelsen i sin reklam, och anspelat på könsstereotypiska aspekter av en kvinnlig livsstil, identitet och frigörelse inklusive självständighet, elegans och sexuell dragningskraft.

Liknande marknadsföringsstrategierutnyttjades av tobaksföretag när de marknadsförde cigaretter. Cigaretterna introducerades inledningsvis som verktyg för viktminskning och knöts sedan an till skönhet och mode. Under 1960-talet anspelade tobaksbolagen tydligt på den växande kvinnorörelsen genom att marknadsföra cigaretter som en symbol för frigörelse. De använde sig av slogans som ”Det är en kvinnogrej” i sina kampanjer, och vissa cigarettmärken riktades specifikt mot kvinnor. Philip Morris International var ett av de företag som aktivt främjade cigaretter som modeaccessoarer i modetidningar.

Sedan lanseringen av det vita snuset i Sverige 2016 har tobaksindustrin aktivt använt sociala medier för att rikta sig mot unga kvinnor genom att göra samarbeten med feministiska förebilder och använda sig av feministiska budskap. Strategin har inkluderat att göra produkten mer tilltalande och feminin genom glittriga förpackningar, influencer-marketingoch tilltalande smaker. Dessutom har tobaksföretagen sponsrat organisationer som arbetar mot kvinnomisshandel, med syftet att framstå som medvetna och jämställda aktörer.

Bakom kulisserna fortsätter tobaksindustrin att exploatera kvinnor och barn på tobaksfälten och begränsar deras ekonomiska möjligheter och frihet genom att lura in dem i ett kontraktslaveri. Det tunga och hälsofarliga arbetet på fälten, kombinerat med tobaksbolagens strävan efter maximal vinst, resulterar i att ersättningen till tobaksbönder är otillräcklig för att de ska kunna hantera arbetsbördan på egen hand. Därför behöver många tobaksbönder ta hjälp av sina barn på tobaksfälten, vilket hindrar barnen att utbilda sig och skapa sig en annan framtid. Läs mer om arbetet på tobaksodlingarna i vår rapport Den stora tobakslögnen.

A Non Smoking Generation ser tobaksanvändning som en direkt motsats till kvinnlig frigörelse. Istället lockas kvinnor in i ett skadligt beroende av en industri som utnyttjar det ojämställda samhället för att gå med maximal ekonomisk vinst. Feminismen utnyttjas på kvinnors bekostnad och därmed motverkar tobaksindustrins arbete den internationella kvinnodagens syfte – att belysa kvinnors rättigheter, förtryck och åstadkommelser.

Vill du hjälpa oss i kampen mot tobaksindustrins oetiska metoder? Stöd vårt arbete här.