Internationella ungdomsdagen 2022: unga kräver att tobaksindustrin tar ansvar

12 augusti 2022
 / 
Internationella ungdomsdagen 2022: unga kräver att tobaksindustrin tar ansvar

Den 12 augusti infaller FN:s internationella ungdomsdag, International Youth Day. Årets tema handlar om solidaritet mellan generationer och att skapa en hållbar värld för alla åldrar. Tillsammans med samarbetspartners runtom i världen deltar vi nu i en kampanj som fördömer tobaksindustrins strategier för att fånga en ny generation i beroende, och uppmanar även politiker att tvinga tobaksbolagen att betala för dåtida, nutida och framtida skador.

Tillsammans med drygt 30 andra organisationer står vi bakom en kampanj för att säkerställa att tobaksindustrin hålls ansvarig för alla dess negativa effekter på människor och miljön – som drabbar både dagens och framtida generationer.

Tobaksindustrin arbetar aktivt för att fånga varje generation i ett beroende, som kan innebära en livslång kamp med psykisk och fysisk ohälsa. Bolagen ligger bakom en epidemi av nya nikotinprodukter bland unga, reklam i digitala och sociala medier, sponsring av idrott, fortsatt utnyttjande av barnarbete, omfattande miljöproblem, ”falsk välgörenhet”, uppköp av läkemedelsföretag för att dölja sina skador, och lobbying mot regeringar för att förhindra åtgärder för ökad tobakskontroll.

Vi fördömer tobaksindustrins affärer och kräver att bolagen tvingas kompensera för alla skador. Vi uppmanar också politiker och beslutsfattare runtom i världen att exkludera tobaksindustrins inflytande från politiken. Varje generations rätt till god hälsa – fri från ett skadligt nikotinberoende – måste vara vägledande i alla tobakspolitiska beslut, inklusive de som gäller nya och kommande nikotinprodukter.

På den internationella ungdomsdagen 2022 strävar vi efter solidaritet mellan generationer för att skapa en värld för alla åldrar, och en hållbar framtid utan tobaksindustrins inblandning.

Vill du stödja vårt arbete för en hållbar tobaksfri framtid? Se hur du kan bidra här.

Läs mer om kampanjen i ett uttalande hos IYTC.