”JAG BRINNER” MINSKAR TOBAKS- OCH ALKOHOLBRUK BLAND UNGA

happy_people_jumpingFörra veckan firade konferensen ”Jag Brinner” 10 år. Konferensen riktar sig till niondeklassare och gymnasieelever för att upplysa om alkohol, narkotika, dopning och tobak. Sen konferensen startade har användningen av både alkohol och tobak minskat.

Konferensen ”Jag Brinner” startades för tio år sedan som ett samarbete mellan bland annat Gävle kommun, Region Gävleborg och CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Konferensen riktar sig till elever i nian och på gymnasiet för att upplysa om riskerna med alkohol, narkotika, dopning och tobak. Den 24-25 oktober firade den 10 år på Högskolan i Gävle. På programmet stod seminarium, teater och föreläsningar.

Under de tio åren som ”Jag Brinner” hållits har användandet av alkohol och tobak minskat kraftigt hos målgruppen. Johnny Gustafsson, drogsamordnare på Gävle kommun, anser att tobaksförebyggande arbete är viktigt av många anledningar, till exempel för att tobak kan vara en inkörsport till alkohol och droger.

– Allt arbete som vi gör kring ANDT (Alkohol, narkotika, droger och tobak) är tillsammans det som har gjort att vi har en positiv utveckling. Varför vi har lagt fokus på att jobba med tobak är för att man vet att det är rökarna som har tidig alkoholdebut samt att det framför allt är i gruppen rökare det finns dem som provar narkotika, berättar Johnny Gustafsson när vi når honom via mejl.

Enligt CAN:s drogvaneundersökning har rökning minskat hos niondeklassare med 14 % hos pojkar och 23 % hos flickor, mellan åren 2008 och 2014. För gymnasieelever i andra ring minskade rökningen med 12 % bland pojkarna och 15 % bland flickorna, mellan åren 2007 och 2016.

 

Källor: http://www.hig.se/Ext/Sv/Arkiv/Externa-aktiviteter/2017-10-19-Jag-Brinner-arrangeras-pa-Hogskolan.html

http://www.can.se/Undersokningar/Skolelevers-drogvanor1/