Johan Bergendorff får utmärkelsen Guldvingen som “Årets journalist”

A Non Smoking Generation tilldelar Johan Bergendorff, utrikeskorrespondent för Sveriges Radio som bevakar globala hälsofrågor, utmärkelsen Guldvingen som ”Årets journalist”. I samband med organisationens 40 års-jubileum hyllades Johan för att han rapporterar om tobaksindustrins baksida och bidrar till ökad kunskap om nya tobaksprodukter och hur tobak påverkar global hållbar utveckling.

A Non Smoking Generations rapport Hur tobak porträtteras i media visar att granskningen av tobaksindustrins produktionskedja är nästintill obefintlig. Endast fyra av över 12 000 artiklar om tobak som publicerades i svensk media under första halvåret 2018 berörde hållbarhetsaspekter av tobak. En av de fyra artiklarna handlade om den tobaksförebyggande organisationens studieresa till Malawi i januari 2018, och resterande är ett resultat av Johan Bergendorffs rapportering om barnarbetet på tobaksfält i Indonesien.

–       2019 firar vi 40 års arbete för tobaksfria barn och då vill vi lyfta viktiga förebilder i det tobaksförebyggande arbetet. Johan utses till ”Årets journalist” för att han belyser tobaksindustrins globala konsekvenser och vikten av tobaksförebyggande arbete. Om fler medieaktörer följer hans initiativ kan vi öka den livsviktiga kunskap som motiverar unga att avstå tobak, och fler vuxna att ta tobaksfrågan på större allvar, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

Till skillnad från starten 1979 förmedlar A Non Smoking Generation nu inte enbart kunskap om tobakens effekter på hälsan, utan också på global hållbar utveckling. Rapporten Den Stora Tobakslögnen om Malawiresan visar att tobak motverkar alla 17 globala hållbarhetsmål, och projektet Tobaksbarn med föreläsningen ”50 kr och barnarbete på köpet” uppmärksammar barnarbetet och miljöproblemen inom tobaksindustrin. 92 procent av eleverna som tog del av föreläsningen hösten 2018 svarade i en enkätundersökning att den innehöll argument för att avstå från tobak.

–       Jag är jätteglad för det här priset. Som global hälsokorrespondent känns det självklart för mig att göra mycket om tobak och rökning, eftersom det är den enda lagliga produkten som dödar hälften av dess konsumenter världen över, säger Johan Bergendorff.

A Non Smoking Generations senaste Novusrapport Det är bara barn som börjar använda tobak visar på stora brister i allmänhetens kunskap om tobak. 19 procent har kunskap om barnarbetet och endast sex procent är medvetna om tobaksindustrins massiva skogsavverkning. 11 procent vet att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa och fem procent känner till att det kan ge inlärningssvårigheter.

–       För att säkra framtida kunder lanserar tobaksindustrin nya nikotinprodukter med godisliknande smaker som lockar barn att testa. Den stora utmaningen nu är bristande kunskap och reglering av e-cigaretter och ”tobaksfritt” snus. Medias granskning kan spela en viktig roll i att öka kunskaperna om nikotinets alla hälsorisker samt att nikotin framställs av tobak och medför stora hållbarhetsproblem, oavsett vilken slutprodukt det landar i, säger Helen Stjerna.

Johan Bergendorff producerade nyligen ett avsnitt i Vetandets värld där han intervjuar Magnus Lundbäck, läkare och docent som forskar på e-cigaretter, om möjliga orsaker till de många döds- och sjukdomsfallen som har kopplats till e-cigaretter i USA. Johans rapportering om både viktiga hälso- och hållbarhetsperspektiv på tobak bidrar till att höja allmänhetens kunskapsnivå.

Om Guldvingen

Guldvingen är en symbol och en utmärkelse som A Non Smoking Generation delar ut till företag och förebilder som gjort betydande insatser för starka och tobaksfria barn.

2019 års utmärkelser delades ut under organisationens jubileumsevent den 28 november på Södra Teatern i Stockholm.