Julkalender upplyser om sambandet mellan nikotin och stress

5 december 2023
 / 
Julkalender upplyser om sambandet mellan nikotin och stress
För andra året i rad lanserar ENSP (European Network för Smoking Prevention) en julkalender med syftet att öka kunskapen om nikotin som en stressfaktor. Varje lucka presenterar evidensbaserad forskning utifrån ett biomedicinskt och fysiologiskt perspektiv. Julkalendern har skapats av den europeiska ungdomsgruppen ENSPNext, som aktivt engagerar sig inom tobaksförebyggande arbete tillsammans med en organisation för läkarstudenter i Rumänien.
_______________________________________
Under december månad informerar ENSP allmänheten om sambandet mellan nikotin och stress genom en interaktiv julkalender. Fram till den 24 december kommer deltagarna att få en djup förståelse för stress, inklusive dess orsaker, symptom och metoder för att hantera den. De kommer även ha lärt sig om nikotinets skadliga effekter, beroendet och strategier för att sluta tobak/nikotin. Målet med kunskapsspridningen är att maximera produktiviteten, minimera stress och minska användningen av tobak/nikotin.
______________________________
Vill du att fler ska få kunskap om nikotinets negativa inverkan på den fysiska och psykiska hälsan? Stöd vårt arbete här.