KALIFORNIEN HAR RÖSTAT: FÖRBUDET MOT SMAKSATTA E-CIGARETTER KVARSTÅR

11 november 2022
 / 
KALIFORNIEN HAR RÖSTAT: FÖRBUDET MOT SMAKSATTA E-CIGARETTER KVARSTÅR

Nu är det avgjort; förbudet mot smaktillsatser i tobaksprodukter är förbjudet i Kalifornien, USA. Förbudet infördes år 2020 av beslutsfattare, men sedan dess har tobaksindustrin fört en kampanj för miljontals dollar mot förbudet, som uppmanat till att en folkomröstning ska avgöra beslutet. Två år senare, röstade folket, och en stor majoritet (62,5 %) röstade för att förbjudet ska kvarstå. Vi ser detta som en vinst mot tobaksindustrin och att kunskapsspridningen ökar. Det är dags att även Sverige tar efter och skyddar våra barn och unga.

Förbudet gäller smaksatta tobaksprodukter, och bland dessa ingår e-cigaretter, en produkt som ökat drastiskt bland barn och unga i USA under det senaste decenniet. Antal unga rökare i staten hade runt år 2010 hamnat på cirka 5 %, men när e-cigaretter samt den aggressiva marknadsföringen mot unga kom började antal unga rökare att öka igen.

Tobaksindustrin lockar med smaker som täcker tobakssmaken, såsom ’strawberry cheesecake’ och ’cotton candy’. Över över 84 % av barn som använder e-cigaretter, använder de med smaktillsatser. Staterna Massachusetts och Washington, D.C., har redan vidtagit liknande initiativ som Kalifornien nu gjort- det är dags att Sverige tar efter.

Läs mer om beslutet här.