Cityvarvet

Foto: Magnus Rönnkvist

2016 inledde vi ett samarbete med Göteborgsvarvet/Cityvarvet. Deltagare i Cityvarvet kunde då välja att i samband med sitt deltagande stödja A Non Smoking Generations viktiga arbete och satsningen ”Tobaksbarn”. Inför 2019 utökades samarbetet och löpare kan nu istället välja att springa hela Göteborgsvarvet för att stödja vår verksamhet. Mer information finns under fliken ”Evenemang”.

För mer information, kontakta oss på info@nonsmoking.se

Hoppas vi ses i Göteborg!