Deception by Marlboro

För att belysa ett av alla de sätt tobaksindustrin marknadsför sina produkter på, skapade vi kampanjen ”Deception by Marlboro”.

Reklam för tobaksprodukter är olagligt, vilket bolagen kringgår genom s k brand stretching. Genom att koppla sitt varumärke till ”vanliga” varor och produkter (d v s icke- tobaksprodukter som t ex parfym och kläder) tar man sig möjligheten att exponera sin logotyp osv och indirekt påverka unga med sitt budskap.

Vår kampanj byggde därför på en parfym, Deception by Marlboro, som lanserades genom annonser och affischer samt utdelning av gratisprover i stora gallerior i Stockholm.

På allt material som kom ut hänvisade vi till kampanjsidan, på vilken vårt bakomliggande syfte avslöjades: ”parfymen” var nämligen ingen parfym utan rent tobaksvatten – fimpar kokade i vatten.

Här kan du se kampanjfilmen, samt en film från ett av eventen här.

Kampanjen fick enorm uppmärksamhet. Rapport sände ett inslag om kampanjen på World No Tobacco Day 2008 och den diskuterades på ett EU-seminarium med temat ”Hälsokommunikation”. 2009 vann den ett Guldägg i kategorin PR från Sveriges Kommunikationsbyråer (KOM!).

Format: Annons, utomhus, event, webb
Tidsperiod: maj – juni 2008
Byrå: Special Branding Projects

Foto:Hungry Hippo