Du bestämmer själv!

Den 31 maj är det World No Tobacco Day, instiftat av WHO. Temat för 2017 var ”Tobak – ett hinder för global utveckling”. För att visualisera hur stor skillnad man kan göra genom att inte använda tobak producerade A Non Smoking Generation en ny animerad film.

Du vet redan att rökning dödar. Att det är beroendeframkallande. Att det är dyrt. Att rökares tänder blir gulare och att de får sämre kondition. Listan kan göras hur lång som helst. Men du gör ju vad du vill med ditt liv, eller hur?”

 Så börjar den nya filmen.

  • Genom att avstå tobak bidrar du till minst 12 av FNs 17 globala hållbarhetsmål. Att röka, eller snusa, är alltså inte är hållbart. Vi säger inte att det är enkelt, med allt grupptryck som finns i skolorna, men att avstå från tobak är en av de saker du kan göra för att bidra till en hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, säger Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation.

Få känner till att tobak är ett hinder för global hållbar utveckling. Enligt vår senaste Novus-mätning, från maj 2017, är det bara 28% av de vuxna som känner till att barnarbete är vanligt förekommande inom tobaksindustrin. Osäkerheten är stor kring tobakens inverkan på miljö och klimatförändringar, endast 2% av de vuxna visste t.ex. med säkerhet hur stor skogsavverkning tobaksindustrin står för.

  • Vi hoppas att så många som möjligt delar denna film och inspirerar fler till att göra vad de kan för våra barn och vår planet, avslutar Helen Stjerna.

Se hela filmen här: https://youtu.be/x4KvEmqOreE

Filmen är framtagen tillsammans med ABLE Film.