Film för en tobaksfri skoltid

Många tror att rökning inte är ett problem i samhället idag. Men fortfarande använder 30 procent av alla ungdomar nikotin under sin skoltid. I en ny animerad film visar vi hur tobaksbruk smittar i skolan och att en tobaksfri skoltid är avgörande för att stärka barn och unga att se samt stå emot tobaksindustrins strategier. Filmens syfte är att motivera skolpersonal och visa beslutsfattare varför det är viktigt att arbeta för en tobaksfri skoltid.